Over ons

Wie zijn wij?

JongSTRONG is dé netwerkorganisatie in Nederland voor jonge professionals die actief zijn in het werkveld bodem en ondergrond. Door het organiseren van activiteiten, het bijdragen aan maatschappelijke discussies en de samenwerking te zoeken met andere netwerken beogen wij jonge professionals met elkaar te verbinden en te enthousiasmeren voor het werkveld en ruimte te bieden voor kennisontwikkeling en kennisoverdracht.

Onze Missie

JongSTRONG wil dé netwerkorganisatie zijn voor jonge professionals binnen Bodem en Ondergrond en beoogt de jonge professionals met elkaar te verbinden en te enthousiasmeren voor het werkveld en ruimte te bieden voor kennisontwikkeling en kennisoverdracht.

Onze Visie

Het werkveld bodem en ondergrond is in beweging. Enerzijds merken we dat de focus verschuift van saneren naar beheren en dat de aandacht voor maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatadaptatie, bodemdaling en natuurlijk kapitaal toeneemt. Anderzijds zien wij ook de ontwikkeling dat jonge professionals veel standaard- en productiewerk uitvoeren, waardoor zij niet tot minder in aanraking komen met de schoonheid van ons vak.

Onze Geschiedenis

Vanaf het begin

 • Oprichting JongSKB

  1999

 • SKB-programma vebreed met andere netwerkorganisaties

  2010

  Jong SKB heeft ervoor gezorgd dat jonge professionals werden betrokken bij de showcases en het jaarlijkse BodemBreed symposium en ook voor een grotere zichtbaarheid van jonge professionals in de media (onder andere in het vakblad Bodem). In de periode 2010 tot 2014 heeft Jong SKB zich sterk verbreed door actief samen te gaan werken met andere netwerkorganisaties in het werkveld. Ze organiseerde activiteiten rond de thema's bouw, water, beleid en energie én benadrukte daarin de centrale rol die de bodem speelt en kan spelen. Hierdoor heeft JongSKB de eerste grote stappen gezet naar een sterk zichtbare, kennis borgende en samenwerkende netwerkorganisatie voor jonge professionals op het gebied van bodem en ondergrond.

 • SKB-programma stopt te bestaan

  2014

  JongSTRONG is ontstaan uit JongSKB. JongSKB was de jongerenorganisatie gelieerd aan het SKB-programma. Het SKB-programma startte in 1999 en was gericht op kennisontwikkeling en kennisoverdracht rond verantwoord gebruik en beheer van bodem en ondergrond. Binnen dit programma werden vernieuwende, praktijkgerichte projecten uitgevoerd. Het doel van JongSKB was om jonge professionals actief te betrekken bij het SKB-programma.

 • Oprichting JongStrong

  2015

  JongSTRONG is begin 2015 opgericht door een groep enthousiaste jonge professionals uit het werkveld bodem en ondergrond, die jonge mensen in het werkveld en gezicht en een stem willen geven. Sinds de start in 2015 hebben wij een netwerk opgebouwd dat bestaat uit circa 500 geïnteresseerden. We hebben samenwerkingsverbanden met prominente organisaties in het werkveld (SIKB en RWS leefomgeving) en jongerennetwerken op alle thema’s in de leefomgeving. Met vernieuwende activiteiten zoals het ‘Nieuwe Netwerken’ combineren we kennisoverdracht en netwerken. Op deze manier enthousiasmeren we een nieuwe generatie jonge professionals voor ons werkveld.

Meer weten?

Wie bestuurt JongStrong en welke samenwerkingsverbanden zijn er?